Arwa

غزل / ډاکټر ځلاند

12.05.2011 15:49

تیږه شم ستا د نظر د سمندر تل ته لویږم

لکه نیمګړی ژوند لحظه لحظه اجل ته لویږم

 

ته لکه شمع  زما د خوب تیارې روښانه ساتي

زه نا خبره د  بورا په شان  اور بل ته لویږم

 

اوس بې اختیاره په هر ښکلي پسي ځان وژنمه

لکه پښتون له یوه لاسه بیا دا بل ته لویږم

 

ستا د غرڅه په شانې سترګې د زمري ښکار کوي

که هر څو تښتم ستا د سترګو شنه ځنګل ته لویږم 

ځلانده ستوری شم د شپي په غیږ کې پاتې شمه

چې شپه خوره شي زه د یار د زلفو ول ته لویږم